Spolek Zachraň život z.s. rozzářil úsměvy dětí v Dětském domově v Býchorech.

Bře 8, 2024

Ve středu 6. března se v Dětském domově Býchory konala nezapomenutelná narozeninová oslava pro dvanáctiletou Rozinku, kterou uspořádal spolek ZACHRAŇ ŽIVOT z.s. ve spolupráci se svými členy a týmem dobrovolníků vzdělávacího projektu Kocoura Preventisty. Oslava byla plná zábavy, her, tance a zpěvu, přičemž celé odpoledne bylo naplněno radostí a smíchem, který rozjasnil tváře všech přítomných dětí.

Spolek ZACHRAŇ ŽIVOT z.s. je znám svou pravidelnou podporou Dětského domova Býchory. Tato událost je dalším příkladem neustálého úsilí spolku vzdělávat, motivovat a přinášet radost do životů dětí, které se ocitly v obtížných životních situacích. Akce jako tato jsou důkazem pevného závazku spolku směrem k podpoře nejen fyzického, ale i emocionálního a sociálního rozvoje dětí v dětských domovech.

Důležitost těchto aktivit pro budoucnost dětí nelze přecenit. Vedle poskytování základních potřeb a bezpečného prostředí se spolek ZACHRAŇ ŽIVOT z.s. snaží inspirovat děti k tomu, aby se staly silnými a samostatnými jedinci, kteří jsou připraveni čelit výzvám, které přináší život mimo dětský domov. A uspořádáním akcí, jako byla tato narozeninová oslava, spolek nepřímo učí děti o důležitosti spolupráce, sdílení a vzájemné podpory.

Mgr. Tomáš Ulrich, předseda spolku a velitel Kocour týmu, vyjádřil svůj obdiv a vděčnost všem, kdo se podíleli na organizaci této oslavy. „Vidět úsměvy na tvářích těchto dětí a vědět, že jsme byli schopni přinést jim kousek radosti, nám připomíná, proč děláme to, co děláme. Je to o budování lepší budoucnosti pro tyto děti a dávání jim naděje a důvodů k úsměvu.”

Spolek ZACHRAŇ ŽIVOT z.s. a projekt Kocoura Preventisty budou nadále usilovat o zlepšení životů dětí v Dětském domově Býchory a šíření povědomí o důležitosti první pomoci a bezpečného chování mezi dětmi a mládeží po celé České republice.

Odkaz na fotografie:

https://www.rajce.idnes.cz/kocourpreventista/album/dds-bychory-rozinka-12

Autor fotografií: Martin Řípa

Kontakt pro média: Ing. Nikola Kokyová, MBA

Projektová manažerka vzdělávacího programu Kocoura Preventisty

Email: nikola.kokyova@zachranzivot.com