Tisková zpráva: Společně pro bezpečnější zítřky.

Úno 12, 2024

 Spolek ZACHRAŇ ŽIVOT z.s. uzavírá novou spolupráci s Nemocnicí Nymburk.

Spolek ZACHRAŇ ŽIVOT z.s., jenž je známý svým neúnavným úsilím o zvyšování povědomí a vzdělávání v oblasti první pomoci a bezpečnosti, s hrdostí oznamuje nově uzavřenou spolupráci s Nemocnicí Nymburk. Tato spolupráce je dalším krokem v naší misi šířit důležité znalosti a dovednosti mezi veřejností. Společně se těšíme na novou spolupráci a společnou cestu plnou vzdělávání, osvěty a praktických aktivit, které pomohou zvyšovat povědomí o první pomoci a bezpečném chování mezi občany všech věkových kategorií.” uvádí zakladatel vzdělávacího projektu Kocoura Preventisty magistr Tomáš Ulrich.

Spolek ZACHRAŇ ŽIVOT z.s. i Nemocnice Nymburk sdílí společnou vizi zachraňování životů a zlepšování kvality první pomoci v České republice. Tato spolupráce přináší vzájemné propojení odborných znalostí a zkušeností, které pomohou posunout vzdělávání v oblasti první pomoci na ještě vyšší úroveň.

Jsme vděční za příležitost spolupracovat s tak významnou institucí, jakou Nemocnice Nymburk bezpochyby je. Ctíme si této spolupráce, která nám umožňuje sdílet naše zkušenosti a odborné znalosti s širší komunitou. Společně věříme, že naše úsilí přinese reálné výsledky v podobě zvýšení bezpečnosti a snížení rizik v krizových situacích.” doplnil k nově uzavřené spolupráci předseda spolku Zachraň život z.s. a velitel Kocour týmu.

Tato nová spolupráce je také významná osobně pro zakladatele spolku, Mgr. Tomáše Ulricha, který má k Nemocnici Nymburk dlouholetý vztah. Jak on, tak jednatelka nemocnice Nymburk, paní Nela Kvačková, nedávno obdrželi pamětní medaile od policejního ředitele územního odboru Nymburk za svůj přínos k oblasti bezpečnosti a prevence. Toto ocenění symbolizuje jejich společné úsilí a odhodlání v této klíčové oblasti.

Odkaz na fotografie:  https://drive.google.com/drive/folders/1f_LzEiQ6FDBkPSUbXOJMsXsE4O3WN8dV?usp=sharing

Autor fotografií: Martin Řípa

Kontakt pro média: Ing. Nikola Kokyová, MBA, Projektová manažerka vzdělávacího programu Kocoura Preventisty

Email: nikola.kokyova@zachranzivot.com