Malí záchranáři z MŠ Čtyřlístek v Nymburce

Dub 2, 2024

Na jednom z březnových rán roku 2024 přivítala Mateřská školka Čtyřlístek v Nymburce nezvyklé hosty. Nebyli to ale příběhoví hrdinové ani postavičky z oblíbených pohádek, kdo přišel za malými školáky, nýbrž členové spolku Zachraň život z.s., včetně dobrovolníků preventivně – vzdělávacího kurzu Kocoura Preventisty. 

Spolek Zachraň život z.s., si klade za cíl šířit osvětu v oblasti první pomoci a předcházení úrazům mezi všemi věkovými kategoriemi obyvatel, a to prostřednictvím inovativní a přístupné vzdělávací metody KO-C-O-UR. Metoda je založena na jednoduchosti, srozumitelnosti a praktické aplikaci znalostí, aby si děti mohly informace snadno zapamatovat a pochopit.

Zapojení dětí z mateřských škol do programů první pomoci je nesmírně důležité. Ve velmi raném věku se totiž děti učí nejrychleji a jsou schopny absorbovat mnoho informací, které si mohou uchovat pro celý život. Seznámení s první pomocí a bezpečným chováním v této fázi života může znamenat nejen prevenci mnoha neštěstí, ale v některých případech i záchranu života.

Program v mateřské škole Čtyřlístek byl plný praktických ukázek, interaktivních her a zábavných cvičení, které byly přizpůsobeny věku a možnostem předškolních dětí. Kocour Preventista se rychle stal oblíbeným mezi dětmi a jeho přítomnost pomohla překlenout případný počáteční strach nebo ostych z neznámých situací.

Vzdělávací metoda KO-C-O-UR se ukázala být účinným nástrojem, jak malým dětem přiblížit základní principy první pomoci a bezpečného chování. Pomocí této metody dokázal spolek Zachraň život z.s. představit dětem důležité téma na způsob, který byl pro ně nejen srozumitelný, ale i zábavný.

Zapojení mateřských škol, jako je MŠ Čtyřlístek v Nymburce, do programů zaměřených na první pomoc a prevenci úrazů znamená klíčový krok k budování bezpečnější společnosti od jejích nejmladších členů. Vzdělávání dětí v těchto oblastech je investicí do jejich budoucnosti a kultivace generace, která bude schopná lépe se starat o své zdraví a bezpečnost.

Kontakt pro média: Ing. Nikola Kokyová, MBA

Projektová manažerka vzdělávacího programu Kocoura Preventisty

Email: nikola.kokyova@zachranzivot.com